“Event Industry” Association of Serbia

01.11.2020.

У одељку ЧЛАНСТВО/САМО ЗА ЧЛАНОВЕ је постављено мишљење нашег адвоката у вези повраћаја капаре младенцима