“Event Industry” Association of Serbia

Организација и декорација

Венчанице и одела

Музички програм

thin

Да бисте постали члан Удружења „Ивент индустрија“ Србије потребно је да доставите:

Попуњен ЗАХТЕВ за пријем у чланство

Наредни кораци:

Попуњен захтев за учлањење и копију АПР решења (за правна лица) можете доставити лично, поштом на адресу удружења Ивент индустрије, Зрењанински пут 82ш, 11210 Београд, Палилула или мејлом на clanstvo@eventindustry.rs 

Једнократна накнада за упис у чланство износи 1.000,00 РСД.

Редовна чланарина за чланство у удружењу Ивент индустрија Србије је 1.000,00 РСД месечно. Чланарина се плаћа месечно, уколико жели члан може платити чланарину и за више месеци унапред.

Уписнина и чланарина се плаћају на рачун удружења број 250-1070000445760-47 за шта ће бити издат одговарајући рачун.

О испуњавању услова за пријем у чланство одлуку доноси Управни одбор удружења Ивент индустрије, након чега ћете добити обавештење о пријему у чланство. 

Члановима који нису платили чланарину дуже од 3 месеца престаје чланство. За поновни пријем у чланство плаћа се уписнина и чланарина за минимум 3 месеца унапред.

Удружење Ивент индустрија има 3 категорије чланова: редовне, придружене и почасне.

Редовни чланови су сви они чија је претежна делатност везана за организацију догађаја (свадбе и друге приватне прославе, корпоративне прославе), а пре свега:

• ивент центри и ресторани чија је претежна делатност организација догађаја

• салони венчаница и свечаних одела

• организатори догађаја и декоратери

• фоторепортери и сниматељи

• музичари

• агенције за изнајмљивање опреме и лимузина

• агенције за изнајмљивање технике, пиротехничари

• кетеринг куће и радионице за израду торти

Придружени чланови су сви они који се поред своје претежне делатности баве и пословима везаним за организацију догађаја и имају интерес за чланством у Ивент индустрији Србије:

• ресторани и посластичарнице

• фризери 

• шминкери 

• златари

• цвећаре

• бендови

Почасне чланове именује Управни одбор удружења, на основу посебних заслуга за рад и развој удружења

И редовни и придружени чланови плаћају накнаду за чланство која је дефинисана у претходним ставовима. Почацни чланови не плаћају чланарину. 

Чланство у другом удружењу није препрека за чланство у удружењу Ивент индустрија Србије.