“Event Industry” Association of Serbia

Само за чланове

Ивент Индустрија Удружење Србије

На овој страници се налазе поверљиви подаци којима могу приступити само чланови удружења. На страници се између осталог налазе:

Детаљи о активностима удружења

Детаљни извештаји са састанака са државним органима

Званична тумачења Закона и Прописа који се тичу ивент индустрије

Финансијски извештаји о пословању удружења