“Event Industry” Association of Serbia

Мисија и визија

Удружење „Ивент индустрија“ Србије је основано 31.8.2020. у Београду као добровољно, невладино удружење привредних друштава, предузетника и физичких лица чија је претежна делатност везана за организацију догађаја.

Мисија

Очување традиционалне српске свадбе у у доба великих изозава пред којима се налази комплетно друштво. Заштита интереса чланова ивент индустрије кроз утицај на доносиоце одлука у тој области. Унапређење пословања чланова удружења. Удружење Ивент индустрија обједињује велику енергију да се ствари мењају на боље.

Визија

Ивент индустрије је да постане институционални партнер за стварање бољих услова пословања у индустрији организације догађаја. Водеће удружење у својој бранши препознатљиво као савремена, инвентивна и иновативна организација која ужива поверење својих чланова и партнера. Јачање интеграција у привреди је драгоцени извор унутрашњих резерви које гарантују остваривања циљева чланова одружења

Вредности

• Професионализам

• Правичност

• Одговорност

• Поузданост

• Тимски рад

• Разноврсност

• Интегритет

• Принципијелност

• Транспарентност

Циљеви

• Решавање текућих проблема чланова везаних за организацију и извођење различитих  догађаја и дешавања,

• Помоћ при решавању правних питања у вези статуса и пословања чланова и заштита њихових интереса,

• Јачање веза између чланова удружења кроз размену идеја и искустава,

• Утицај на креирање законских регулатива које се тичу организације догађаја,

• Стварање повољнијих услова за пословање чланова кроз обезбеђивање правне сигурности и предвиљивости пословања у циљу смањења ризика пословања,

• Креирање мреже партнерства са свим кључним актерима из области које спадају у делатности чланова удружења

• Едукација чланова о правима и дужностима у обављању њихове делатности, 

• Aфирмисање делатности, стручног угледа чланова и реализације економског вредновања њиховог рада,

• Укључивање у одговарајуће друштвене активности ради популаризације делатности чланова и остварења друштвено признатих вредности,

• Промоције и едукације везане за делатности организације различитих догађаја и дешавања, унапређивање делатности чланова,

•  Допринос друштвеној и економској средини заштитом, унапређивањем и очувањем културе, традиције и обичаја везаних за организацију различитих догађаја и дешавања,  

• Организовање пројеката неформалног образовања и обуке ради унапређења професионалних компетенција својих чланова, 

• Обезбеђивање техничке и сваке друге подршке за организацију догађаја и дешавања, 

• Организовање хуманитарних акција са темом свадби, рођендана, слава, обичаја,  промоција, презентација и других догађаја и дешавања, 

• Организовање изложби радова чланова Удружења, 

• Организовање такмичења у делатностима којима се чланови баве.

• Развој удружења