“Event Industry” Association of Serbia

Документа

Ивент Индустрија Удружење Србије

СТАТУТ УДРУЖЕЊА “ИВЕНТ ИНДУСТРИЈА” СРБИЈЕ

Удружење „Ивент индустрија“ Србије је основано 31.8.2020. у Београду као добровољно, невладино удружење  привредних друштава, предузетника и физичких лица чија је претежна делатност везана за организација догађаја.

ПОЛИТИКА О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ

Ивент Индустрија објављује ову политику о заштити приватности и података о личности (у даљем тексту: „Политика о заштити приватности“) како би Ивент Индустрија упознао и јавност и своје чланове о начину на који Ивент Индустрија прикупља, обрађује и чува личне податке.