“Event Industry” Association of Serbia

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Ивент Индустрија Удружење Србије

Очекују се Ваша питања путем email-а office@eventindustry.rs и одговори наших чланова на теме са којима се сусрећемо у свакодневном послу.

Питање:

Фирма ми је у мировању да ли могу да будем члан удружења? Одговор: Удружење разуме да су неки морали да ставе своје радње и фирме у мировање и на такав начин смање трошкове како би превазишли актуелну ситуацију. Тако да ако сте Ви и Ваша фирма неспорно препознати у ивент индустрији можете бити члан и као физичко лице. Плаћаћете чланарину као физичко лице и користити сва права и обавезе које произилазе из редовног или продруженог чланства, а Ваш бренд ће бити промовисан од стране удружења. Једина обавеза је да, након враћања ситуације у нормалу, тј када нам се одобри да радимо у року од 60 дана вратите своју фирму у редовно пословање.