“Event Industry” Association of Serbia

Организациона структура

Ивент Индустрија Удружење Србије

УПРАВНИ ОДБОР

31.8.2020-31.8.2022

Габријела Брујић ПРЕДСЕДНИК УО
Маријана Вукадин ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УО
Бошко Бубања ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УО И ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
Митар Слијепчевић
Никола Јанковић
Димитрије Димитријевић
Драган Шулејић
Данијела Теофиловић
Александра Пешић Радоњић
Слађана Јелић
Саша Радојевић
Игор Кежман ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миланковић Ненад
Александар Николић

НАДЗОРНИ ОДБОР

31.8.2020-31.8.2022