“Event Industry” Association of Serbia

02.09.2020.

одржан је састанак у Привредној комори Србије. Представнике удружења примили су шеф кабинета председника Коморе Иван Митровић и Тијана Маљковић. Представници удружења упознали су саговорнике са проблемом са којим се сусреће Ивент индустрија Србије и затражили помоћ у решавању тих проблема. Заједнички је констатовано да је потребно да се закаже састанак у Влади Републике Србије код премијера и надлежних министара.