“Event Industry” Association of Serbia

04.09.2020.

услед информација да се у појединим деловима Србије организују прославе удружење је затражило званично тумачење мера које сеодносе на нашу браншу. Одговор Санитарне инспекције можете пронаћи у одељку САМО ЗА ЧЛАНОВЕ