“Event Industry” Association of Serbia

04.11.2020.

Одговор Министарства унутрашњих послова на наш допис на тему права фотографа на фотографисање за лична документа грађана можете наћи у делу САМО ЗА ЧЛАНОВЕ