“Event Industry” Association of Serbia

07.09.2020.

Послат је допис Министарству за Рад, у којем се тражи појашњење и тумачење правила о ангажовању радника на повремене и привремене послове