“Event Industry” Association of Serbia

07.11.2020.

Удружење “Ивент индустрија” Србије издало је ново саопштење са захтевима за спас ивент индустрије Србије