“Event Industry” Association of Serbia

10.11.2020.

У делу САМО ЗА ЧЛАНОВЕ је одговор пореске управе на питање нашег члана у вези повраћаја помоћи у случају стављања фирме у мировање,када је у питању паушална радња, без запослених.