“Event Industry” Association of Serbia

11.09.2020.

одржан је састанак представника удружења са власницима ресторана из околине Пожаревца и Смедерава.