“Event Industry” Association of Serbia

17.09.2020.

удружење је упутило допис Министарству финансија – Пореској управи у којем се тражи мишљење у вези ангажовања музичара и других самосталних уметника. Упућена је молба за појашњење још неких фискалних и других правила.