“Event Industry” Association of Serbia

19.11.2020.

Поштовани чланови,

Удружење је упутило допис Министарству здравља и Инсититуту за јавно здравље у којем их обавештава да ставља на располагање своје ресурсе, просторије и опрему које удружење користи.

Такође, у допису је још једном наглашено да се цела наша индустрија налази у јако тешком положају и да нам је рад забрањен још од 15. марта. Напомињемо да је се ради о ресурсима на локацији седишта удружења. Уколико неко од чланова жели да понуди своје ресурсе и под којим условима, може о томе обавестити удружење.