“Event Industry” Association of Serbia

23.09.2020.

На седници Управног одбора удружења 21.09. а у складу са закључцима оснивачке скупштине донета је одлука о отпочињању процеса формирањa региона. Србија је подељена на 6 региона као на овој карти (линк), поред региона Београд, формирају се регион „Север“ „Исток“ „Запад“ „Југ“ и регион Косово и Метохија. У наредном периоду, до нове скупштине, потребно је да чланови удружења предложе кандидате за нове чланове управног одбора и њихове заменике. Региони ће преко свог представника равноправно бити заступљени у управном одбору. Моћи ће пуноправно да учествују у креирању циљева удружења, доношењу и спровођењу одлука.

За регион „Југ“ већ имамо потпуну сагласност УО да то буде Нинослав Стојановић и заменик Слабица Андјелковић .

Молимо вас да приликом предлагања кандидата узмете у обзир да сва 3 представника региона треба да буду из различитих делатности како би квалитетно и равномерно били заступљени интереси свих чланова.