“Event Industry” Association of Serbia

31.08.2020.

одржана је оснивачка скупштина удружења „Ивент индустрија“ Србије. На седници су усвојени Оснивачки акт и Статут удружења и изабрани су органи управљања. Изабрани су Чланови управног одбора и надзорног одбора. У краћој паузи седнице Управни одбор је изабрао Председника и 2 заменика председника управног одбора. На седници су такође утврђени циљеви удружења.