“Event Industry” Association of Serbia

СЕРТИФИКАТ

Поуздан партнер

Удружење Ивент индустрије је од 1. октобра 2020. устројила институт

„ПОУЗДАН ПАРТНЕР“.

Циљ удружења је да буде ресепктабилан чинилац и партнер, како својим члановима, тако и државним институцијама. Зато тежимо ка томе да окупимо само професионалце у свом послу, фирме које држе до себе и до својих клијената. Они који неспорно буду кршили основне постулате и кодексе доброг привредника и штетили угледу удружења, биће опоменути, а након тога по потреби и избачени из удружења.

На крају сваке године сви који испуњавају основне критеријуме добиће сертификат „Поуздан партнер“.

Шта добија носилац сертификата:

• Сертификатом се гарантује добар имиџ и репутација фирме

• Сертификатом се гарантује стабилнсот и кредибилитет фирме

• Сертификат се може користити за маркетиншке активности и кампање

• Сертификат улива поверење код ваших сарадника, клијената и партнера

• Сертификатом добијате препоруку за сарадњу са другим привредним субјектима

• Сертификат не могу добити пословни субјекти са лошом репутацијом